לקוחותינו

לקוחותינו

ירושלים

 • בית כנסת שבת אחים
 • ישיבת התפוצות
 • מוסדות אמרי יהודה  סקלהיד, רמות
 • בית כנסת חזו”א רמת שלמה
 • בית כנסת קהילות יעקב  נווה יעקב
 • בית כנסת שומרי החומות רמות
 • חסידות ביאלה גבעת שאול
 • בית כנסת עטרת אברהם נווה יעקב
 • ביכנ”ס חניכי הישיבות המרכזי נווה יעקב
 • בית כנסת שבת הגדול נווה יעקב
 • בית כנסת חב”ד רמות ב’ 
 • ישיבת אש התורה בעיר העתיקה
 • מוסדות חוט של חסד ברסלב                    

בני ברק והמרכז

 • חסידות אלכסנדר
 • בית כנסת בית אליהו רחוב רמב”ם
 • בית הכנסת הליגמן רחוב רבי עקיבא
 •  חניכי הישיבות בית אהרן בני ברק
 • חסידות מאקווה בני ברק
 • אשלג  בני ברק
 • ראדזין בני ברק
 • בית כנסת מאקאווא רחוב ר”ת
 • בית כנסת המרכזי שיכון ה’ 
 • בית כנסת עזרת אחים תל אביב
 • בית כנסת זיו יהודה קרית הרצוג 
 • כולל אהל מרים סלונים בני ברק    
 • בית כנסת פולנאה בני ברק 

נתיבות

 • ציון הצדיק הבבא סאלי
 • בית כנסת יד החיד”א 
 • בית ספר אוהל משה
 • בית ספר דרכא הצבי
 • בית כנסת התימני בית מהרי”ץ
 • בית כנסת אור הרמ”א נטעים
 • בית כנסת יד רמה
 • בית כנסת בית יצחק
 • בית כנסת בית בוכריס
 • בית כנסת אוהל יעקב
 • בית מדרש מאורות נתן

אזורים נוספים

 • בית ספר בית חנה  ש. חב”ד קרית מלאכי
 • בית כנסת ע”ש המרכז היהודי של גלנווד רמת מודיעין
 • אוהל חיים פתח תקווה
 • מקווה נשים, עמנואל
 • בית כנסת המגינים מושב חשמונאים
 • בית כנסת מושב מעון
 • בית כנסת המרכזי הספרדי חשמונאים
 • בית כנסת רמת מודיעים חשמונאים
 • בית כנסת משכן משה רמת השרון
 • קהילת משך חכמה קמ”ח קרית ספר
 • בית כנסת בית תפילה קרית ספר
 • בית כנסת מושב עוזה
 • בית כנסת מבשרת ציון
 • בית כנסת מושב עוצם
 • בית כנסת מושב מבטחים 

אזור הדרום

 • ישיבת הסדר אפיקי דעת שדרות
 • בית כנסת בעש”ט שדרות
 • ישיבת לב לדעת שדרות
 • בית חולים סורוקה
 • בית כנסת מושב עוצם
 • בית כנסת מושב מבטחים
 • בית כנסת מושב שבי דרום   

בית שמש

 • בית כנסת זכות אבות  בית שמש
 • בית כנסת שבטי ישורון בית שמש